استارت پروژه : شروع بکار گروه جی تی ای فارسی.

اینهم بگم که ما هم از ابجکتهای جدید و هم از ابجکتهای خود بازی استفاده می کنیم مثل همین میدان بسیج بالا که باید خودمان می ساختیمش.در ابعاد اصلی......................در ابعاد اصلی......................د
جی تی ای فارسی|GTAFARSI
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ