به نظر شما جی تی ای تهران ساخته می شود؟فقط کاربران عضو سایت میتوانند نتایج این نظر سنجی رو مشاهده کنند